Obszar przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie: niezbędne prace konserwatorskie przy drzewach

Tomasz Kurek, nadleśniczy Nadleśnictwa Karnieszewice, zwraca uwagę na fakt, że obszar przyległy do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, na którym znajduje się między innymi plac zabaw, wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich. Jest to konieczność związana ze stanem drzew rosnących na terenie tego miejsca.

Podkreśla on, że proces starzenia się drzew jest nieunikniony i część z nich sygnalizuje już symptomy chorób lub początków obumierania. W związku z tym, Nadleśnictwo podjęło decyzję o przeprowadzeniu inwentaryzacji tych drzew pod względem stanu zdrowia i potencjalnego zagrożenia dla osób przebywających na tym obszarze. Stwierdzono, że wiele z nich, spośród kilkudziesięciu stojących tam drzew, musi być poddanych pracom konserwatorskim. Jednak tylko trzy albo cztery z nich będą musiały zostać usunięte.

Ważną informacją jest też to, że drzewa, które zostaną wycięte, zostaną pozostawione na terenie lasu w celach edukacyjnych. Dzięki temu będą mogły służyć jako przykład obiegu materii w środowisku przyrodniczym. Kurek zwraca także uwagę na fakt, że usunięte zostaną posusze, czyli obumarłe gałęzie. Tego typu prace konserwatorskie są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim odwiedzającym znajdujący się tam plac zabaw.