Mały projekt inwestycyjny triumfuje w XIII konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”

Kwasowo, mała miejscowość w gminie Sławno, zdobyła uznanie za doskonale przeprowadzoną rewitalizację zabytkowego pałacu i aranżację dawnego folwarku. Te innowacyjne zmiany zapewniły jej główną nagrodę w trzynastej edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”. Konkurs ten jest inicjatywą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza, i jest kierowany do samorządów lokalnych. Głównym celem tego konkursu jest podkreślenie znaczenia wysokiej jakości realizacji urbanistycznych i architektonicznych, które mają kluczowe znaczenie dla kształtowania przestrzeni publicznej w regionie Pomorza Zachodniego. W tej edycji oceniano projekty, które zostały zrealizowane w 2021 roku.

W dniach 20 i 21 listopada odbędzie się finał konkursu oraz ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień. Spotkanie organizowane jest przez wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i przewodniczącego kapituły konkursowej, Tomasza Sobieraja. Spotkanie to będzie okazją do wręczenia pamiątkowych tablic, medali i dyplomów laureatom XIII edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”. Wszystkie zgłoszone do konkursu inwestycje były oceniane w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna (lub zrewitalizowana przestrzeń publiczna) oraz obiekt użyteczności publicznej (lub zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej). Spotkania wręczenia nagród planowane są w miejscach, gdzie realizowane były nagrodzone inwestycje, a więc w Darłowie, Tychowie i Łobzie.