Prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Sianów – Słupsk w toku mimo niekorzystnej aury zimowej

Aktualnie na terenie naszego regionu trwają roboty związane z budową drogi ekspresowej S6, która połączy miejscowości Sianów i Słupsk. Decydując się na obserwację przebiegu prac w ciągu ostatnich tygodni, można zauważyć, jak wykonawcy mierzą się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi nieprzychylna aura zimowa. Mimo to, prace, które możliwe jest realizować w tych warunkach, są prowadzone bez ustanku – informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres planowanej inwestycji na odcinku pomiędzy Sianowem a Sławnem obejmuje kilka kluczowych elementów. Początek tego fragmentu drogi ekspresowej znajduje się nieopodal obwodnic Koszalina i Sianowa, zaś koniec przed miejscowością Sławno. W ramach położenia nowego odcinka przewiduje się budowę czterech węzłów drogowych – w Kawnie, Malechowie, Karwicach oraz Bobrowicach. Ponadto, powstanie Obwód Utrzymania Drogi (OUD), a także para Miejsc Obsługi Podróżnych – jedno na północ od Karwic, drugie na południe.

Dalsze plany inwestycyjne przewidują wzniesienie 12 wiaduktów oraz 5 mostów na omawianym fragmencie S6. Z myślą o faunie przewidziano także budowę 3 przejść zwierzęcych. Ponadto, przewiduje się modernizację dróg poprzecznych, które krzyżują się z nowo zaprojektowaną arterią, a także budowę dróg dojazdowych. Nowy odcinek drogi ekspresowej będzie składał się z dwóch jezdni, każda z nich z dwoma pasami ruchu.