30-lecie Straży Miejskiej w Darłowie

Burmistrz Miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz spotkał się 16 marca z byłymi i obecnymi pracownikami Straży Miejskiej. Powodem spotkania było 30-lecie istnienia ten instytucji. 

Jak informuje Urząd Miasta Darłowo, w trakcie spotkania burmistrz złożył podziękowania i gratulację. Podkreślił również, że tak długie działanie Straży Miejskiej w Darłowie to dowód na jej skuteczność, co przekłada się na konieczność jej funkcjonowania.  Włodarz wyraził przy tym wdzięczność i uznanie dla wszystkich funkcjonariuszy za wykonywaną przez nich trudną i przede wszystkim odpowiedzialną pracę. Nie pracują oni bowiem tylko w sytuacjach porządkowych ale również często prowadzą działania prewencyjne. 

Straż Miejska w Darłowie funkcjonuję od lutego 1993 roku. Obecnie pracuję w niej 7 osób, w tym 5 strażników miejskich oraz dwóch pracowników administracyjnych. Funkcjonariusze z Darłowa pełnią służbę od 7:00 do 22:00. Ponadto w okresie letnim pracują oni również w weekendy w godzinach 14:00-22:00. Ich głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo oraz porządek na terenie miasta. Często czują również nad bezpieczeństwem w trakcie imprez masowych.