Młode ekonomistki z Sławna w walce o tytuł mistrza wiedzy o ubezpieczeniach społecznych w etapie wojewódzkim

Martyna Wawrzyniak, Ania Goryczkiewicz i Dagmara Krzymińska, trzy zdolne uczennice z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, przeszły do następnego etapu regionalnego olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Reprezentują one klasę o profilu Technik Ekonomista, pokazując swoje umiejętności i zdobytą wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych.

5 marca zmierzą się z innymi uczestnikami na arenie wojewódzkiej w Szczecinie. Towarzyszyć im będzie ich opiekunka, Pani Aneta Leśniak, która nieustannie wspierała ich podczas przygotowań do konkursu.

Celem lekcji zorganizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest kształtowanie świadomości młodzieży na temat znaczenia ubezpieczeń społecznych. Mają one również na celu inspirowanie uczniów do rozwijania solidarności międzypokoleniowej oraz dostarczanie praktycznej wiedzy na temat aspektów, które będą im towarzyszyć w dorosłym życiu. Ponadto, mają one służyć upowszechnianiu wiedzy i rozbudzaniu zainteresowania uczniów szkół ponadpodstawowych tym tematem.

Życzymy naszym reprezentantkom powodzenia i sukcesu w kolejnym etapie tego prestiżowego konkursu!