Wręczenie stypendiów dla zdolnych uczniów w Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich

Początek lutego (1.02) był dniem radości dla licznej grupy uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich, którzy otrzymali stypendia za osiągnięcia naukowe. Takie wyróżnienie spotkało 44 młodych ludzi z klas IV-VIII, którzy mogą pochwalić się końcem pierwszego semestru z wynikiem co najmniej 4,75.

Specjalnej ceremonii wręczenia stypendiów towarzyszyły istotne osobistości lokalnej społeczności. Wszyscy gromadzili się w szkolnej auli, by świętować sukces młodych ludzi. Burmistrz miasta – Arkadiusz Klimowicz, oraz członkinie Zarządu Koła Terenowego Nr 238 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – Lidia Kozińska i Elżbieta Przybycień, przybyły, aby osobiście pogratulować stypendystom.

Burmistrz Klimowicz wyraził swoje gratulacje dla wszystkich uczniów, doceniając ich ciężką pracę i zaangażowanie. Nie zapomniał również podziękować rodzicom za wsparcie i wytrwałość w trosce o edukację swoich dzieci. Szczególne gratulacje złożyła Pani Dyrektor, która podkreśliła niezwykłe osiągnięcie Marii Knuty, której średnia ocen wyniosła 5,92 i która bierze udział w aż 8 finałach konkursów przedmiotowych na szczeblu kuratoryjnym. Zasłużyła na pochwałę także Konstancja Jakubowska, z imponującą średnią 5,47, która stanie do rywalizacji w finale dwóch konkursów kuratoryjnych – języka niemieckiego i angielskiego.

Warto zauważyć, że wielkość przyznanych stypendiów wzrosła o 100% w porównaniu do poprzedniego roku. Wszystko dzięki listopadowej uchwale Rady Miejskiej. Łącznie szkoła przyznała stypendia o łącznej wartości 13 200 zł.