Nowoczesne zarządzanie odpadami w Sianowie dzięki systemowi EKOpunktów

W odniesieniu do innowacyjnych praktyk zarządzania odpadami, Gmina i Miasto Sianów wypracowały unikalne podejście, wprowadzając system EKOpunktów. Kluczowym celem tego rozwiązania jest częściowe umieszczanie pojemników na odpady pod powierzchnią ziemi, co przekłada się na optymalizację wykorzystania dostępnej przestrzeni oraz poprawę estetyki lokalnej okolicy.

Umiejscowienie 60% pojemnika na odpady pod ziemią wpływa korzystnie na spowolnienie procesu rozkładu odpadów. Dodatkowo, szczelne pokrywy zbiorników skonstruowane na miarę, efektywnie eliminują problem uciekających nieprzyjemnych zapachów.

Koszt budowy sześciu punktów ekologicznych wyniósł 467.523,00 zł. Z tej kwoty, 233.761,50 zł zostało pokryte przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Aktualnie na obszarze Gminy i Miasta Sianów znajduje się osiem takich punktów. Każdy z nich jest wyposażony w czytelny i łatwo rozpoznawalny system oznaczeń, co znacznie ułatwia mieszkańcom segregację odpadów.

Ta nowatorska strategia nie tylko polepsza estetykę miejskiej przestrzeni publicznej, ale także promuje postawy proekologiczne wśród mieszkańców. Sianów dzięki wprowadzonym EKOpunktom staje się inspiracją dla innych gmin w zakresie zrównoważonego zarządzania odpadami.