Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminach Sławno i Darłowo ze wsparciem województwa zachodniopomorskiego

Gminy Sławno oraz Darłowo planują przeprowadzić prace modernizacyjne na prawie trzech kilometrach dróg prowadzących do terenów rolnych. Realizacja tych przedsięwzięć będzie możliwa dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Na terenie gminy Sławno zaplanowano przebudowę odcinka drogi gminnej na obszarze Warszkówka. Planowany budżet tej inwestycji wynosi ponad 2 miliony złotych, z czego połowa kwoty pochodzi z funduszy marszałkowskich, które stanowią wsparcie dla tego projektu.

Podobne działania przewidziano również w gminie Darłowo. Tam modernizacji poddana zostanie droga gminna znajdująca się w Kowalewiczkach. Wartość całego przedsięwzięcia szacuje się na ponad 2 miliony złotych, gdzie wsparcie finansowe z budżetu województwa zachodniopomorskiego pokryje ponad milion złotych.