Przebudowa drogi nadmorskiej w miejscowości Wicie pochłonie ponad 7 milionów złotych

Znaczna suma, wynosząca ponad siedem milionów złotych, zostanie przeznaczona na gruntowną modernizację jednej z dróg nadmorskich na terenie naszego regionu. Planowaną inwestycją objęta zostanie popularna miejscowość turystyczna – Wicie, znajdująca się w gminie Darłowo. Przewiduje się, że dzięki temu projektowi, powstanie ponad kilometrowy odcinek nowoczesnej drogi, wyposażonej w pełną infrastrukturę.

Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo, entuzjastycznie odnosi się do tej planowanej inwestycji. Zapewnia, że powstanie estetycznie prezentujący się fragment drogi. Właściwie zaprojektowana kanalizacja deszczowa oraz nowoczesne oświetlenie będą miały korzystny wpływ nie tylko na komfort życia mieszkańców, ale przede wszystkim będą służyć bezpieczeństwu przybywających tu turystów. Po nadejściu nowego roku rozpoczęte zostaną postępowania przetargowe. Wójt wyraził swoje przekonanie, że przed końcem nadchodzącego roku uda się doprowadzić inwestycję do końca.

Na ten cel, gmina Darłowo otrzymała finansowe wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co znacząco przyczyniło się do realizacji tego przedsięwzięcia.